Vstup na stránky je povolen pouze starším 18 let

Vstupujete na stránky se sexuálním obsahem. Kliknutím
na vstoupit souhlasíte s následujícími podmínkami (VOP).

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP)

 

Firma: Loyd Casting Production CZ s.r.o.

Obchoduje na na internetových adresách

www.NAPRIVAT.info                    www.EROTIC-PRIVATY.cz

www.CESKEHOLKY.cz                www.MAPA-SEX.cz

www.SEXPRIVATEK.cz                www.69SEZNAMKA.cz

www.AGAMA-SEX.cz                   www.E-PRIVATY.cz

(dále jen webové stránky)

Základní ustanovení

Dodavatelem inzerce pro zákazníka je Prodávající. VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků/inzerentů (dále jen Kupující). Těmi mohou být fyzické osoby – nepodnikající, fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Jakýkoliv inzerent/Zákazník musí být starší 18-ti let věku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

VOP Prodávajícího upravují v souladu s aktuálním zněním Občanského zákoníku (dále jen: OZ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v na základě nabídky Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen: webová stránka). Znění VOP vždy platí v aktuální verzi. VOP může prodávající měnit a doplňovat

Uživatelský učet

Na základě registrace a zaplacení sjednané finanční částky na účet ( V současné době je inzerce zdrarma  )  Kupujícího  může kupující přistupovat do svého vlastního uživatelského rozhraní. Kupující může ve svém webovém rozhraní i tzv editovat (měnit text,fotky i údaje). Kupujíci si je vědom  ,že inzerát musí poté ,ale Prodejce znovu schválit. Schválení nově editovaného inzerátu bude provedeno Prodejcem neprodleně.

Osobní údaje uvedené Kupujícím při objednávání inzerce jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Kupující odpovídá za uživatelský účet ve smyslu nezneužití třetí osobou. Externí internetové odkazy nejsou povoleny, a to jak v textové ,tak i grafické podobě.
Prodávající zruší uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy by inzerce kupujícího porušovala VOP, anebo zákony České republiky. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Webových stránek Prodávajícího. Kupujícímu v takovém případě nenáleží žádná finanční kompenzace ze strany Prodávajícího.

Uzavření Obchodu

 1. Uzavření smluvního vztahu vzniká ve chvíli, kdy Kupující akceptuje VOP a zaplatí ( V současné době je inzerce zdrarma  ) nabídnutou finanční částku za inzerci zveřejněnou na svojí webové stránce, a to prostřednictvím platební brány nebo zaplacením ( V současné době je inzerce zdrarma  ) částky na bankovní účet Prodávajícího.
 2. Ceny inzerce( V současné době je inzerce zdrarma  )Prodávajícího na webových stránkách jsou kompletní včetně jakýchkoliv přidaných daní a dalších poplatků.
 3. Pro objednání inzerce Kupujícím dojde k uzavření obchodu intuitivně nebo tento může bezplatně požádat o pomoc na telefonní lince +420721636364 Po-Ne od 9- 15 hod. Výše uváděná telefonní čísla neslouží k objednání jiné služby!!!
 4. Za veškeré informace v inzerátu nese odpovědnost  Kupující.  Prodávající si vyhrazuje právo zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat Kupujícím.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.
 6. Prodávající neprodleně poté, kdy Kupující zaplatí sjednanou finanční částku a Prodávající finanční částku obdrží,  toto skutečnost potvrdí Kupujícímu tím, že inzerát neprodleně zveřejní .

Ceny inzerce a Platební podmínky

Lze sjednat následujícími způsoby:

 1. ( V současné době je inzerce zdrarma  ) převodem na bankovní účet prodávajícího 2800197170 / 2010, vedený u  Fio banka a.s  ( V současné době je inzerce zdrarma  ) Variabilní symbol uvede kupující  telefonní číslo ,které má uvedené v inzerátu.  

Daňový doklad-fakturu vystaví Prodávající, Kupujícímu v okamžiku připsání úhrady za inzerci na učet Prodávajícího, a to  způsobem poslání faktury elektronicky na účet Kupujícího.( V současné době je inzerce zdrarma  )

Odstoupení od již zaplacené inzerce a reklamace (dále jen Odstoupení) ( V současné době je inzerce zdrarma  )

 1. Odstoupení od již zaplacené inzerce( V současné době je inzerce zdrarma  )a reklamace se řídí dle platných předpisů a zákonů České republiky, a lze jej provést do 14 dnů od zaplacení inzerce Kupujícím bez udání důvodu.
 2. Odstoupení  Kupující zasle na adresu Prodávajícího-viz adresa výše 
 3. V případě odstoupení si Prodejce s Kupujícím vrátí poskytnuté plnění.
 4. V případě Odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající finanční prostředky ( V současné době je inzerce zdrarma  ) od Kupujícího do patnácti dnů od Odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě, že není kupující spotřebitelem, ale čerpá inzerci za účelem svého podnikání, je Prodávající oprávněn po Odstoupení započítat oproti poskytnutému plnění cenu za čerpání inzerce za dobu do odstoupení.
 5. V případě, že Kupující v průběhu inzertního období zruší již zaplacenou inzerci ( V současné době je inzerce zdrarma  ) tak se finanční prostředky vložené Kupujícím za účelem inzerce  nevrací.

Další práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího

Kupující je oprávněn čerpat službu až okamžikem zaplacením celé ceny za inzerci. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem v Pardubicích.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR) se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto osobní údaje Kupujícího není oprávněn Prodávající dále nikde zveřejňovat kromě zákonných výjimek.
 2. Kupující souhlasí s rozšiřováním jeho inzerce formou prezentace internetové a to zejména Web,Facebook atd.Kupující bere na vědomí ,že inzerce Prodávajícího může mít podobu plakátů,vizitek apod.Kupující nese plnou odpovědnost za oprávněnost s rozšiřováním poskytnutých fotografií, k jejich zveřejnění formou jak placené,tak i neplacené inzerce. Kupující přebírá veškerou odpovědnost za případné porušení zákona v případě tzv. autorského práva. Kupující jako objednatel služby placené inzerce nese plnou odpovědnost za zveřejnění podob osob, či jejich částí nebo i sebe jako Kupujícího.
 3. Kupující souhlasí, že je Prodávající je oprávněn fotografie i text případně upravit tak, aby nebyla porušena práva třetích osob.
 4. Veškeré textové i obrazové materiály na webových stránkách Prodejce jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv šíření obsahu webových stránek Prodejce je bez předchozího písemného souhlasu Prodejce výslovně zakázáno.
 5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení Kupujícímu.
 6. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jako zpracovatele.
 7. Osobní údaje budou zpracovány způsobem a po dobu, která se řídí příslušnými právními předpisy.
 8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
 9. Kupující prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil a jejich obsahu zcela a úplně porozuměl.

Závěrečná ustanovení

Prodejce nenese odpovědnost za případné škody, ať už jsou jakékoliv a to včetně škod ze ztráty na zisku z podnikání ,přerušení podnikání nebo jakékoliv finanční ztráty i když by škody vznikli na základě webových stránek Prodejce. Veškeré ujednání se řídí českým právem a Prodávající obchoduje pouze na základě těchto VOP v aktuální verzi.

Jak postupovat při registraci inzerátu

Potřebujete poradit s registrací dívky (1 profil) či podniku (2 a více profilů)? Připravili jsme pro vás podrobný návod, kdy si celou registraci projdeme postupně krok za krokem a pomůžeme se vám v celém postupu zorientovat. Pokud by se vám i po přečtění návodu nedařilo registrovat, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 704 305 582 Případně při registraci využijte možnost napsat nám zprávu pomocí online chatu (zelené okno v pravém dolním rohu). Pokud se vám založení nedaří, nebo máte s formulářem nějaký technický problém, můžete nám zaslat potřebné informace mailem a inzerát vytvoříme za vás. Prohlédněte si tento návod.

Vyberte si návod

Začněte klikem na tlačítko Zápis inzerátu:

Na další nabídce si vyberte mezi vytvořením nového inzerátu nebo přihlášením k již existujícímu inzerátu.

Návod pro registraci je rozdělený podle toho, jestli se registrujete jako dívka( 1 profil ), nebo jako podnik ( 2 a více profilů ). Klíčový rozdíl je v tom, že dívka má pouze jeden profil, kde o sobě vyplní informace, služby, které poskytuje apod. V případě registrace podniku získáte profil podniku, ve kterém můžete vyplnit informace o daném podniku. Pod profilem podniku se budou vypisovat inzeráty jednotlivých dívek, které v daném podniku pracují. V profilu podniku tak můžete po jeho založení vytvářet inzeráty dívek z tohoto podniku.

Pokud jste se již o registraci neúspěšně pokusili a formulář jste opustili během tvorby inzerátu, kontaktujte prosím technickou podporu .

Klikněte na návod, který potřebujete:

Registrace dívky ( 1 profil )

Postupně vám ukážeme veškeré kroky, které je potřeba pro registraci projít a podrobně vám popíšeme, co které pole dělá a jak postupovat.

Základní údaje

Pro registraci musíte mít platný email. Vedle okna pro vepsaní emailu můžete zatržením čtverečku zvolit, jestli se bude tento email zobrazovat zákazníkům jako kontakt v rámci vašeho profilu.

Vložte dvakrát heslo, které budete používat pro přihlášení v případě editace či prodloužení inzerátu. Přihlašovací údaje se budou skládat z emailu použitého při registraci a z vámi uvedeného hesla. Heslo musí mít minimálně šest znaků .

Vyplňte vaše skutečné jméno do pole "Jméno pro fakturaci". Tato informace bude využívaná striktně jenom pro potřeby komunikace a fakturace mezi vámi a správci webu. Na druhou stranu jméno, které vypíšete do kolonky "Zobrazované jméno na profilu" bude do budoucna sloužit jako jméno vašeho profilu a bude se zobrazovat zákazníkům.

V dalším poli lze přidat telefon. Telefon prosím pište bez předvolby a bez mezer. Díky tlačítku vedle okna můžete případně přidávat (nebo posléze odebírat) další čísla.

Kraj a město jsou povinné položky. Slouží pro potřeby fakturace a pro zatřídění vašeho profilu do nabídky jednotlivých měst a krajů. Vyberte prosím odpovídající možnost ze seznamu. Pokud v nabídce nenaleznete příslušné město, vyberte to, kterému jste nejblíž. Pro potřeby vyhledávání je pak dané město chápáno i s jeho okolím (okolní města, vesnice)

Ulice a číslo popisné jsou nepovinné položky. Nicméně pokud je vyplníte, automaticky se na ně naváže mapa zobrazovaná na vašem profilu. Potencionální zákazníci vás tak lépe najdou. Pokud nechcete zadat přesnou adresu, můžete zadat pouze jméno ulice bez popisného čísla. Mapa na profilu pak bude s přesností na danou ulici.

Před kliknutím na další krok je nutné odsouhlasit naše VOP a souhlasit v rámci GDPR se zpracováním osobních údajů. Po kliknutí na odkaz si můžete podrobně pročíst tato ustanovení. Poté klikněte na tlačítko další krok.

Popis, otevírací doba

Další krok, který spolu projdeme je popis a otevírací doba. Popis představuje velké textové pole, do kterého můžete vyplnit text, který se pak zobrazí vaším zákazníkům. Využijte možnost oslovit a okouzlit návštěvníky webu. Nebojte se i rozepsat.

V případě, že chcete popis ve více jazycích, využijte prosím stejné textové pole a různé jazykové verze pište pod sebe. V popisu nepovolujeme žádné aktivní odkazy na jiné webové stránky a rovněž odmítáme vyjádření, které odporují naším obchodním podmínkám. Jedná se především o vyjádření porušující zákony Čr (nenávistné komentáře, rasová diskriminace, pedofilie apod.)

Poté můžete pomocí zatržítek vybrat, kterými jazyky se domluvíte. Jedná se o důležitou informaci pro vaše zákazníky a zobrazí se na vašem profilu pomocí vlaječek.

Dále prosíme u každého dne nastavit pracovní dobu. Můžete buďto do jednotlivých polí pro začátek a konec pracovní doby vpisovat přesný čas, nebo si můžete pomocí výběru pole vyvolat nabídku, ze které si můžete čas vybrat. Tato nabídka je odstupňována po půl hodině. Vedle těchto polí můžete rovněž vybrat nabídky pracuji tento den non-stop či tento den je zavřeno. Pokud nechcete uvádět podrobnější informace, zvolte možnost na dotat. Pro úspěšný přechod na další krok musíte pracovní dobu vyplnit pro každý den.

Údaje o dívce

V tomto kroku o sobě můžete vložit další potřebné informace a z nabídky si vybrat vámi poskytované služby.

Do položek věk, výška a váha klikněte a vepište příslušné číslice.

U velikosti a barvy vlasů vyberte kliknutím vždy pouze jednu možnost.

V rámci poskytovaných služeb můžete vybrat více možností. Můžete tak vybrat třeba všechny. Mějte pouze na paměti, že musíte vybrat alespoň jednu.

Poskytované služby se budou zobrazovat na vašem profilu. Je důležité si uvědomit, že poskytované služby jsou jedním z parametrů, podle kterých mohou návštěvníci webu inzeráty filtrovat a vyhledávat nabídky.

Pokud poskytujete alespoň jednu službu, kterou potencionální zákazník pomocí filtrace hledá, objeví se váš inzerát ve výsledcích hledání.

Foto, audio, video

V tomto kroku ke svému profilu nahrajete úvodní fotku, galerii fotek a další multimédia. Držte se pokynů u jednotlivých položek.

Profilovou fotku nahrajte buďto přetažením ze složky v počítači nebo pomocí tlačítka nahrát fotku. Nalezněte fotku v adresáři a vložte. Musíte nahrát alespoň jednu profilovou fotografii. Profilová fotka se bude zobrazovat na náhledu vašeho profilu ve výpisu inzerátů.

Po nahrání fotografie se zobrazí náhledová miniatura. Na její spodní hraně budete mít možnost fotku upravit nebo smazat.

Po klepnutí na tlačítko upravit se vám fotka nahraje do editoru fotografií. Zde si můžete vybrat zda-li chcete fotku oříznout nebo rozmazat (zakrýt). Klepněte na příslušné tlačítko. Až provedete příslušné změny, klikněte na příslušné tlačítko pro ukončení editace.

Pomocí fotek do galerie můžete nahrát další fotografie, které se budou zobrazovat v galerii vašeho profilu. U každé nahrané fotografie se opět objeví miniatura, díky které můžete fotku smazat či upravit. Rovněž můžete také držením levého tlačítka na myši a přetažením měnit pořadí fotek v galerii.

Ke svému profilu můžete přidat zvukovou nahrávku vašeho hlasu, kterou si mohou návštěvníci vašeho profilu přehrát. Tato nahrávka musí být ve formátu mp3 a nesmí přesahovat uvedené maximální hodnoty. Nahrávku ze složky vkládáte obdobným způsobem jako fotografie (a video).

Obdobně ke svému profilu můžete přidat krátké video ve formátu mp4.

 

Rekapitulace

V tomto kroku si můžete ještě jednou zkontrolovat vaše kontaktní údaje.

Získáte rovněž možnost prohlédnout si náhledy toho, jak se váš profil bude zobrazovat.

Na levé straně můžete vidět náhled toho, jak se bude váš profil zobrazovat ve výpisu inzerátů.

Po klepnutí na tlačítko "Zobrazit detail" v poli napravo, se vám zobrazí okno s náhledem detailu vašeho inzerátu, tak, jak ho uvidí vaši zákazníci po tom, co na něj kliknou.

Pro ukončení náhledu klikněte na tlačítko "Pokračovat v registraci" v pravém horním rohu.

Pro úspěšné dokončení registrace je potřeba vybrat délku zobrazení inzerce. 

Kliknutím na dokončení registrace bude váš inzerát odeslán ke schválení. Po schválení inzerátu budete o této skutečnosti informováni a budou vám zaslány platební údaje. Okamžikem přijetí platby na náš účet 2800197170/2010 vedený u Fio banka a.s. se začne inzerát ihned zobrazovat .Jako Variabilní symbol uveďte telefonní číslo ,které máte uvedené v inzerátu.

Od této chvíle budete mít možnost přihlásit se pomocí svého uživatelského jména a hesla a svůj inzerát editovat (v případě potřeby rovněž prodlužovat jeho platnost). POZOR, v případě editace inzerátu musí tento inzerát projít opětovným schválením. Je proto možné, že na krátký čas vypadne ze zobrazované nabídky.

Náhled inzerátu vám zobrazí detail vašeho inzerátu. Pod volbou Upravit podnik můžete změnit popis, otevírací dobu a multimédia přidaná k vašemu inzerátu (fotky podniku, video apod.). Volba Změna osobních dat a telefonů vám pomůže změnit osobní a přístupové údaje a telefony. Volbu Prodloužit předplatné využijete pro prodloužení svého inzerátu před jeho expirací. Pro odhlášení ze svého účtu vyberte možnost odhlásit se.

Registrace podniku ( 2 a více profilů )

Registrace podniku probíhá v určitém smyslu obdobně jako registrace samotné dívky. Zásadní rozdíl je v tom, že se nejdříve při registraci vytvoří profil daného podniku s vlastními kontakty, fotogalerií, popisem apod. Poté se do tohoto profilu budete moct přihlásit a začít přidávat ke schválení profily jednotlivých dívek z vašeho podniku.

Základní údaje podnik ( 2 a více profilů )

Základní údaje podniku jsou velmi podobné, jako které jsme v tomto kroku vkládali pro samotnou dívku. Mění se pouze pár drobností.

V tomto kroku můžete vyplnit své IČ a DIČ, nicméně obě položky jsou nepovinné.

Vyplňte platný email a vyberte, jestli se má na profilu podniku zobrazovat.

Vypište dvakrát heslo, které musí mít minimálně šest znaků .

Vypište jméno používané pro fakturaci a komunikaci s majitelem portálu. Dále vyplňte název podniku, které se bude zobrazovat na jeho profilu.

Uveďte telefon (můžete přidávat či odebírat další čísla)

Vyberte kraj a město. Obojí jsou povinné položky, které se dále vážou k filtraci, pomocí které zákazníci vyhledávají inzeráty.

Ulice a ČP jsou dobrovolné, nicméně v případě podniku bychom vám důrazně doporučovali tyto údaje vyplnit. Tyto údaje jsou navázány na mapu uvnitř profilu podniku a zákazníci vás tak snáze najdou.

Potvrďte souhlas s VOP a zpracováním osobních údajů.

Popis, otevírací doba

Obdobně jako v případě dívky vyplňte popis vašeho podniku. Zde můžete uvést například vybavení, přednosti, možnost parkování apod. Nezapomeňte na krátké představení.

V případě více jazykových verzí textu tyto verze uvádějte pod sebou.

Vyberte z nabídky jazyky, kterými se zákazníci ve vašem podniku domluví. Tyto jazyky budou v detailu profilu reprezentovány příslušnými vlaječkami.

Vypište díky nabízeným mechanizmům pracovní dobu a zvolte další krok.

Foto, audio, video - podnik

V tomto kroku ke svému podniku nahrajete úvodní fotku, galerii fotek a další multimédia. Držte se pokynů u jednotlivých položek.

Profilovou fotku podniku / podniku nahrajte buďto přetažením ze složky v počítači nebo pomocí tlačítka nahrát fotku. Nalezněte fotku v daném adresáři a vložte. Profilová fotka se bude zobrazovat na náhledu vašeho profilu ve výpisu inzerátů. Profilová fotografie je povinná.

Po nahrání fotografie se zobrazí náhledová miniatura. Na její spodní hraně budete mít možnost fotku upravit nebo smazat.

Po klepnutí na tlačítko upravit se vám fotka nahraje do editoru fotografií. Zde si můžete vybrat, zda-li chcete fotku oříznout nebo rozmazat (zakrýt). Klepněte na příslušné tlačítko. Až provedete příslušné změny, klikněte na příslušné tlačítko pro ukončení editace.

Pomocí části Více fotografií podniku můžete nahrát další fotografie, které se budou zobrazovat v úvodu vašeho profilu. U každé nahrané fotografie se opět objeví miniatura, díky které můžete fotku smazat či upravit. Rovněž můžete také držením levého tlačítka na myši a přetažením měnit pořadí fotek v galerii.

Ke svému profilu můžete přidat zvukovou nahrávku, kterou si mohou návštěvníci vašeho podniku přehrát. Tato nahrávka musí být ve formátu mp3 a nesmí přesahovat uvedené maximální hodnoty. Nahrávku ze složky vkládáte obdobným způsobem jako fotografie (a video).

Obdobně ke svému profilu můžete přidat krátké video ve formátu mp4.

Rekapitulace - Podnik ( 2 a více profilů )

Stejně jako u dívky si můžete prohlédnou rekapitulaci a náhled vašeho profilu tak, jak se bude zobrazovat ve výpisu inzerátů a v detailu. Po výběru délky inzerce a kliknutí na tlačítko dokončit jste úspěšně zaregistrovali profil podniku a můžete k němu začít přidávat dívky pomocí tlačítka + Přidat dívku.

Přidání dívky na podnik

Po dokončení registrace profilu podniku si povšiměte nabídek, které máte nahoře na stránce.

Náhled inzerátu vám zobrazí detail vašeho podniku. Pod volbou Upravit podnik můžete změnit popis, otevírací dobu a multimédia přidaná k podniku (fotky podniku, video apod.). Pod záložkou Upravit dívky naleznete výpis profilů dívek z vašeho podniku. Zde můžete upravovat jejich inzeráty a zakládat nové. Další možnost, jak k podniku přidat další dívku je Záložka Přidat dívku do podniku. Volba Změna osobních dat a telefonů vám pomůže změnit osobní a přístupové údaje a telefony. Volbu Prodloužit předplatné využijete pro prodloužení svého inzerátu před jeho expirací. Pro odhlášení ze svého účtu vyberte možnost odhlásit se.

Po kliknutí na tlačítko Přidat dívku do podniku se spustí stejný proces registrace, který je popsán pro registraci jednotlivých dívek (s tím, že první krok již neprobíhá). Vyplníte celou registraci a odešlete ke schválení její profil. Po schválení se její profil přidá k vašemu podniku a můžete ho prohlížet a editovat v záložce Upravit dívky. Tímto způsobem můžete na svůj podniku navázat profily dívek, které v něm pracují.

Podle tohoto postupu by pro vás neměl být problém úspěšně dokončit registraci obou typů inzerce, které na našich stránkách nabízíme.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies